Објекти

36 (Large)КАСАПЧИЋА МОСТ

Овај мост био је више од три века симбол Ужица. Подигао га је Мехмед бег Касапчић 1627/28. Срушен је приликом повлачења Немаца из Ужица 16. децембра 1944. године. Детаљан опис овог моста сачуван је у архиви грађевинског факултета Универзитета у Београду, у светосавском тематку пок. проф. Ђ… Читај даље


IMG_6584 (Large)ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА

О постанку цркве Светог апостола Марка на Царини или, како је неки Ужичани чешће зову, Старој цркви, постоје две приче. Ни једна од њих није историјски документована, мада се она која каже да је црква Светог Марка подигнута одмах по Пожаревачком миру, 1721. године… Читај даље


IMG_6607 (Large)ЈОКАНОВИЋА КУЋА

Јокановића кућа има статус културног добра – и својеврстан је етнографски споменик културе у Ужицу. Грађена је у другој половини XIX века и била је у дугогодишњем власништву српске трговачке породице Јокановић, која се у првој половини XIX века, сматра се, доселила из Лијевна…Читај даље


3880254_origЦРКВА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА

Половином 19. века, док су се Турци још увек налазили у Ужицу, ужичка општина се 1839. године одлучила да крене у изградњу нове цркве што је био подухват који је, свакако, превазилазио њене могућности. Идеју за изградњу, у тим условима, новог храма посвећеном Светом Георгију…Читај даље


10414891_876714795681991_1344295475984878660_nПРВА ОСНОВНА ШКОЛА

Министарство просвете одобрило је 30. децембра 1881. године ужичкој општини да може подићи школску зграду на плацу “Медреса” за који се определила стручна комисија. У том циљу Општински суд се обратио Окружном начелству с молбом да окружни инжењер Лука Ивковић изради план зграде у коме треба предвидети … Читај даље


100 (Large)УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА

Ужичка гимназија је једна од најстаријих средњих школа у Србији. Грађена је по пројекту Венцеслава Чихака и најпре је имала приземље и спрат и била лоцирана на тадашњем тргу Светог Ђорђа (данас трг Светог Саве). Грађевинске радове изводио је предузимач Лука Милетић. 29. јула 1891. године, на свечан начин… Читај даље


IMG_6647 (Large)ХИДРОЦЕНТРАЛА ПОД ГРАДОМ

Хидроцентрала је направљена за потребе Ткачке радионице и осветљење градских улица, док се вишак електричне енергије продавао грађанима за домаћинства. Потпуна електрификација Ужица завршена је крајем 1900. године.Иницијатор изградње хидроцентрале био је професор и физичар Ђорђе Станојевић… Читај даље


54 (Large)ЗГРАДА КАСАРНЕ „IV ПУК“

Зграда касарне у Крчагову једна је од најстаријих и најмонументалнијих грађевина у том делу Ужица. Према пројекту архитекте Драгутина Ђорђевића, камен темељац за нову касарну 4.пешадијског пука „Стеван Немања“ поставио је 3. маја 1899. године краљ Александар Обреновић. Зграда која има приземље и спрат и која је… Читај даље


15 (Large)ГРАДСКА КУЋА

Зграда Градске куће (бивша Зграда Општине) грађена је у периоду од 1922. до 1927. године за потребе Окружног начелства и Првостепеног суда у Ужицу. Радове је изводило предузеће „СТАВБНА ДРУЖБА Д.Д. ЉУБЉАНА“ са седиштем у Београду. До средине 1926. године, иако планирани радови нису били завршени…Читај даље


50 (Large)ОКРУЖНА БОЛНИЦА У КРЧАГОВУ

Окружна болница у Крчагову изграђена је 1924. године. У то доба била је савремена болничка зграда са пристојним условима за пружање здравствених услуга болесницима. Ужичка болница је основана још 1853. године, а маја 1876. године, прерасла се у Окружну болницу у закупљеној кући Луке Митровића… Читај даље


1 (Large)ЗГРАДА ЦРВЕНОГ КРСТА

Главни одбор Црвеног крста СХС у договору са Обласним одбором Црвеног крста у Ужицу одлучио је да на месту где је раније била зграда Орфелината подигне нови Дом за ратну сирочад. Израда пројекта поверена је Добривоју Мојовићу, инжењеру из Ужица. Зграда је пројектована са приземљем и два спрата. Изградња је започета… Читај даље


111 (Large)СОКОЛСКИ ДОМ

Зидање зграде Соколског дома у Ужицу почело је 3. септембра 1931. године. Пројекат је урадио истакнути архитекта и председник грађевинско-уметничког одсека ССКЈ Момир Коруновић. На зидању објекта радило се просечно сваког дана, у слободним часовима око стотину чланова сокола, с јако малим бројем… Читај даље


376 (Large)НАРОДНИ МУЗЕЈ УЖИЦЕ

Посебан  споменични  комплекс чине  зграде  и  објекти  данашњег  Народног  музеја  у Ужицу. Наиме, Народна банка Краљевине Југославије започела је 1938. године изградњу две спратне зграде и три подземне галерије намењене за рад целокупног апарата банчине централе у случају рата. Објекти су грађени на имањима браће Ђерасимовић… Читај даље


IMG_6590 (Large)СТАНИЋА КУЋА

Овај објекат је био саграђен у српском делу вароши, на Царини, око 1850. године у балканско-оријенталном стилу са декоративним диваном на спрату, окренутом према улици. Обијекат, укупне површине око 147 м2, представља редак примерак архитектуре народно неимарства чији се спољни изглед, скоро неизмењен… Читај даље


1001368_611827475504059_949357643_nСТЕФАНОВИЋА КУЋА

Овај објекат је грађен у периоду од 1934. године до 1936. године као приватна зграда за потребе породице Малише Стефановића, учитеља из Ужица. Кућа има приземље и спрат и грађена је по пројекту Ужичанина Миладина М. Прљевића, стално настањеног у Београду. У периоду ослобођеног Ужица 1941. године, током месеца новембра, у кући се налазио и радио Главни НОО Србије чији је председник био Драгојло Дудић… Читај даље


IMG_6352 (Large)ЗГРАДА КОМАНДЕ ГАРНИЗОНА

По одлуци Попечитељства унутрашњих дела јануара 1851. године отпочеле су припреме за изградњу објекта за потребе Окружног начелства и Окружног суда у Ужицу. План за изградњу припремило је  Грађевинско одељење у Београду. Извођач радова био је предузимач Готфрид Шулц. Услед недостатка финансијских … Читај даље


1412731_861883080498496_725268978685689616_oГРАДСКА ГАЛЕРИЈА

Зграда старе Општине у Ужицу, данашње Градске галерије, је зидана у другој половини 19. века за стамбену и привредну намену. Грађена од тврдог материјала, партерна са подрумом на стубовима од цигле и лучно изведеним сводовима. У периоду пре и за време Првог светског рата у њеним просторијама налазила се општинска управа… Читај даље